Μπακογιαννάκης Γιώργος

Ανόδια τιτανίου

ΑΝΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΜΕ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΟ (πάχους 3 μικρά +)

Ανόδια χάλυβα 316
Τιμοκατάλογος
Περιγραφή Καθαρή αξία €

Με πλέγμα 5 Χ 10 εκατοστά  (50 τ.εκ.επιφάνεια X 1,00 € )                                    

Με πλέγμα 5 Χ 15     >>        (75 τ.εκ επιφάνεια Χ 0,93 € ) κυκλικό ανόδιo.                                    

                                              Για δοχεία ζέσεως χημείου ενός λίτρου

53,00

            70,00                

Με πλέγμα 6 Χ 15 εκατοστά  (90 τ.εκ.επιφάνεια Χ 0,88 € )     

                                               σε κάθετη ή οριζόντια κυκλική μορφή.     

                                               Για δοχεία ζέσεως χημείου δύο λίτρων

80,00 

Με πλέγμα 7,5 Χ 15,5 εκατοστά  (116 τ.εκ. επιφάνεια Χ 0,82 € )

                                              Για δοχεία ζέσεως χημείου τριών λίτρων

 

Με πλέγμα 10 Χ 20 εκατοστά (200 τ. εκ. επιφάνεια Χ 0,75 € )

                                              Για δοχεία ζέσεως χημείου πέντε λίτρων

95,00 

 

 

150,00