ΑΝΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ
ΜΕ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΟ 
( πάχους 3 μικρά +)

/anodia-titaniou.jpg


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιγραφή
Καθαρή αξία €
Με πλέγμα 5 Χ 10 εκατοστά  (50 τ.εκ.επιφάνεια X 1,30 € )
65,00
Με πλέγμα 5 Χ 15  >>  (75 τ.εκ επιφάνεια Χ 1,13 € ) κυκλικό ανόδιo.
Για δοχεία ζέσεως χημείου ενός λίτρου
85,00
Με πλέγμα 6 Χ 15 εκατοστά (90 τ.εκ.επιφάνεια Χ 1,05 € )
Σε κάθετη ή οριζόντια κυκλική μορφή.     
Για δοχεία ζέσεως χημείου δύο λίτρων
95,00 
Με πλέγμα 7,5 Χ 15,5 εκατοστά  (116 τ.εκ. επιφάνεια Χ 0,95 € )
Για δοχεία ζέσεως χημείου τριών λίτρων
110,00
Με πλέγμα 10 Χ 20 εκατοστά (200 τ. εκ. επιφάνεια Χ 0,85 € )
Για δοχεία ζέσεως χημείου πέντε λίτρων
170,00
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.