ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

Tα διαλύματα επιμετάλλωσης έχουν καταχωρηθεί, μαζί με τα Δ.Δ.Α. δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS), 
στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ του Γενικού Χημείου του Κράτους.
 Η σύνταξη και η επιμέλεια των Δ.Δ.Α (MSDS) πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον Χημικό Μηχανικό Στέφανο Γκάγκα.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.