ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΑ ΧΟΝΤΡΟ

(ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ)
 
Έχει καλή πρόσφυση σε άργυρο (Ag), χαλκό (Cu),παλλάδιο (Pd), Χρυσό (Αu) καθώς και σε κράματα αυτών.
 
ΛΟΥΤΡΟ ENOΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)
ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
[Σύνολο KCN 16%o w/v (τις χιλίοις βάρος προς όγκο) ελεύθερο κυανιούχο κάλιο (ΚCN) 8%o τις χιλίοις w/v]\
 
  • Επιπρόσθετα μεταλλικά άλατα ως 30 %ο w/v
  • Βασική χημική ένωση: Χλωριούχος Άργυρος (AgCl)
  • Διαλυμένος άργυρος στο λίτρο: πέντε γραμμάρια
  • PH λουτρού: 13
  • Πυκνότητα σε βαθμούς BAUME στους 20 C 4,1
Χοντρή απόθεση ως 10-30 (mμ) μικρά και + : (στα πάχη αυτά απαιτείται ελαφριά επαναστίλβωση)
Ανόδιο (+)φύλλο καθαρού Αg 5 Χ 9 εκ. Χ 2 χιλ. (90 γρ)
Απόσταση αντικειμένου από το ανόδιο 4 ως 7 εκατοστά.
 
A.  Προεπαργύρωμα. Απαραίτητο μόνο στο χαλκό και στα κράματα του για ισχυρή επικόλληση.
Στο ίδιο διάλυμα τα αντικείμενα εμβαπτίζονται αφού πρώτα συνδεθούν με ρεύμα στα 4 - 6 V γιά 1΄ λεπτό.
B.  Χοντρό επαργύρωμα: Κατόπιν χαμηλώνουμε την τάση: 0,6 ως 1 V Ένταση:0,03 A ανά 10 τ.εκ επιφάνειας.
 
Χρόνος:  20΄ως μία ώρα και +.
Θερμοκρασία: 20 – 25 C.
/toxic-h301.png
ΤΟΞΙΚΟ
Η 301  Η 331
/dangerous-for-the-enviroment.png
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον   Η 411
  • Μην ρίχνετε στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα Να το αποθηκεύετε και να το στέλνετε σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
  • Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια σε όλη την διαδικασία της επιμετάλλωσης.
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

 
                                                                                          
ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ     
Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 40,00 € + ΦΠΑ  [με τιμή (spot) Ag 650,00 € το κιλό]  
Με περιεκτικότητα δέκα γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 60,00 € + ΦΠΑ
                                                
ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ
Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 34,00 € + ΦΠΑ [με τιμή (spot) Ag 650,00 € το κιλό]
Με περιεκτικότητα δέκα γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 54,00 € + ΦΠΑ
 
ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΤΡΩΝ
Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 28,00 € + ΦΠΑ  [με τιμή (spot) Ag 650,00 € το κιλό]   
Με περιεκτικότητα δέκα γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 48,00 € + ΦΠΑ 
ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΙΤΡΩΝ 
Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 22,00 € + ΦΠΑ  [με τιμή (spot) Ag 650,00 € το κιλό]
Με περιεκτικότητα δέκα γραμμάρια στο λίτρο - ΤΙΜΗ: 42,00 € + ΦΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.