Μπακογιαννάκης Γιώργος

ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΑ

ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΑ ΧΟΝΤΡΟ

                                                                                                    (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ)

Έχει καλή πρόσφυση σε άργυρο (Ag), χαλκό (Cu),παλλάδιο (Pd), Χρυσό (Αu) καθώς και σε κράματα αυτών.

ΛΟΥΤΡΟ ENOΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

[Σύνολο KCN 16%o w/v (τις χιλίοις βάρος προς όγκο) ελεύθερο κυανιούχο κάλιο (ΚCN) 8%o τις χιλίοις w/v]\

 

  •                                                                                       Επιπρόσθετα μεταλλικά άλατα ως 30 %ο w/v
  •                                                                                       Βασική χημική ένωση: Χλωριούχος Άργυρος (AgCl)
  •                                                                                       Διαλυμένος άργυρος στο λίτρο: πέντε γραμμάρια
  •                                                                                       PH λουτρού: 13
  •                                                                                       Πυκνότητα σε βαθμούς BAUME στους 20 C 4,1

                                                                                                   Χοντρή απόθεση ως 10-30 (mμ) μικρά και + :
                                                                                                (στα πάχη αυτά απαιτείται ελαφριά επαναστίλβωση)
                                             Ανόδιο (+)φύλλο καθαρού Αg 5 Χ 9 εκ. Χ 2 χιλ. (90 γρ)
                                             Απόσταση αντικειμένου από το ανόδιο 4 ως 7 εκατοστά.

                                            α) Προεπαργύρωμα. Απαραίτητο μόνο στο χαλκό και στα κράματα του για ισχυρή επικόλληση.
                                            Στο ίδιο διάλυμα τα αντικείμενα εμβαπτίζονται αφού πρώτα συνδεθούν με ρεύμα στα 4 - 6 V γιά 1΄ λεπτό.

                                            β) Χοντρό επαργύρωμα: Κατόπιν χαμηλώνουμε την
                                            Τάση: 0,6 ως 1 V Ένταση:0,03 A ανά 10 τ.εκ επιφάνειας.
                                            Χρόνος 20΄ως μία ώρα και +. Θερμοκρασία: 20 – 25 C.

 

very toxic dangerous for the environment
ΤΟΞΙΚΟ
Η 301  Η 331
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον   Η 411

 

 

Μην ρίχνετε στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα Να το αποθηκεύετε και

να το στέλνετε σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.

Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια σε όλη την διαδικασία της επιμετάλλωσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

                                                                                          

                                                                                                                     ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ     

                                                   Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο ΤΙΜΗ: 35,00 € + ΦΠΑ        [με τιμή (spot) Ag 450,00 € το κιλό]  

                                                                >>                δέκα       >>                           ΤΙΜΗ: 50,00 € + ΦΠΑ                               >>

                                                

                                                                                                                   ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ

                                                   Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο ΤΙΜΗ: 27,00 € + ΦΠΑ                               >>

                                                               >>                 δέκα       >>                           ΤΙΜΗ: 42,00 € + ΦΠΑ                                >>

 

                                                                                                                     ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΤΡΩΝ

                                                   Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο ΤΙΜΗ: 20,00 € + ΦΠΑ         [με τιμή (spot) Ag 450,00 € το κιλό]   

                                                               >>                 δ'εκα       >>                           ΤΙΜΗ: 30,00 € + ΦΠΑ                                >>      

 

                                                                                                                   ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΙΤΡΩΝ 

                                                   Με περιεκτικότητα πέντε γραμμάρια στο λίτρο ΤΙΜΗ: 15,00 € + ΦΠΑ                                 >>

                                                               >>                δέκα          >>                         ΤΙΜΗ:  25,00 € + ΦΠΑ                                  >>