ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ Κ 18

Κατάλληλο για επιχρύσωση κραμάτων χρυσού (Au),αργύρου(Ag), χαλκού (Cu), νικελίου (Ni) και της ομάδας πλατίνας (Pt Rh Pd), καθώς και για αντικείμενα προεπιμεταλλωμένα από αυτά.
 
ΛΟΥΤΡΟ ENOΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)
ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ [KCN 2,5 ως 4,5 %o  (τoις χιλίοις)]
Επιπρόσθετα μεταλλικά άλατα ως 20 %ο
 (τoις χιλίοις)
                      
 • Διαλυμένος χρυσός Κ24 στο λίτρο: μισό ή ένα  γραμμάριο              
 • PH λουτρού:  11
 • Θετικός πόλος (+): ανόδιο από ανοξείδωτο ατσάλι
 • Απόσταση αντικειμένου από το ανόδιο: 4 ως  7 εκατοστά +  (για να καλύπτει ομοιόμορφα και τις εσωτερικές επιφάνειες)
 • Θερμοκρασία: 25 ως 35 C +  (για σωστή αγωγιμότητα και πρόσφυση) 
 • Τάση ρεύματος:  3 - 6 V
 • Χρόνος απόθεσης: 20" ως 5 ΄ λεπτά +
 • Προεργασία:  πριν την επιχρύσωση προηγείται απαραίτητα ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
Σε αντικείμενα από κράματα αργύρου καλό είναι να γίνεται πρώτα επιμετάλλωση από κάποιο μέταλλο της ομάδας πλατίνας (προστασία από εσωτερική διάβρωση).
/toxic-h301.png
ΤΟΞΙΚΟ
Η 301  Η 331
/dangerous-for-the-enviroment.png
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον Η 411
 • Μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα .Να το αποθηκεύεται και
 • να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
 • Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια σε όλη την διαδικασία της επιμετάλλωσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777                     
ME TIMH ΧΡΥΣΟΥ SPOT : 58.00 €  +- διαφορά τιμής ημέρας
 
                                 
ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ
Με μισό γραμμάριο Κ 24 στο λίτρο - Τιμή:   64,00 € + ΦΠΑ      
Με ένα γραμμάριο  Κ 24  στο λίτρο - Τιμή: 112,00 € + ΦΠΑ                            
 
ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ
Με μισό γραμμάριο Κ 24 ανά λίτρο  Τιμή:   59,00 € το λίτρο +ΦΠΑ  
Με ένα  γραμμάριο Κ 24 ανά λίτρο  Τιμή: 104,00 € το λίτρο + ΦΠΑ                         
 
ΔΟΧΕΙΟ ΔΕΚΑ ΛΙΤΡΩΝ
Με ένα γραμμάριο Κ 24 ανά λίτρο  - Τιμή: 99,00 € το λίτρο + ΦΠΑ                      
 
ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΤΡΩΝ
Με ένα γραμμάριο Κ 24 ανά λίτρο  - Τιμή: 94,00 € το λίτρο + ΦΠΑ          
 
            
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.