ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ Κ 23

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ (1ως 2 μικρά)
 
Κατάλληλο για επιχρύσωση κραμάτων χρυσού (Au),αργύρου(Ag) χαλκού (Cu), της ομάδας πλατίνας (Pt, Rh, Pd), νικελίου (Ni), καθώς και για αντικείμενα προ επιμεταλλωμένα από αυτά.
 
ΛΟΥΤΡΟ ENOΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)
ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ [KCN 1,5 %o (τoις χιλίοις)]
Επιπρόσθετα μεταλλικά άλατα ως 15 %ο (τoις χιλίοις)
  • Βασική χημική ένωση: εναμμώνιο υδροξείδιο χρυσού [Au(NH3)2](OH)3
  • Διαλυμένος χρυσός Κ24 στο λίτρο: μισό ή ένα  γραμμάριο (ζυγισμένος πριν διαλυθεί, σε στερεά κατάσταση μετάλλου)
  • PH λουτρού: 10-11
  • Θετικός πόλος (+): ανόδιο από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Απόσταση αντικειμένου από το ανόδιο: 7 εκατοστά (για να καλύπτει ομοιόμορφα και τις εσωτερικές επιφάνειες)
  • Θερμοκρασία: (για σωστή αγωγιμότητα και πρόσφυση)  25 ως  35 C +
  • Τάση ρεύματος: 3 – 6 V
  • Χρόνος απόθεσης: 20'' ως 5 λεπτά +
Προεργασία: πριν την επιχρύσωση προηγείται απαραίτητα ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
Σε αντικείμενα από κράματα αργύρου καλό είναι να γίνεται πρώτα επιμετάλλωση από κάποιο μέταλλο της ομάδας πλατίνας (προστασία από εσωτερική διάβρωση).
/toxic-h301.png
ΤΟΞΙΚΟ
Η 301  Η 331
/dangerous-for-the-enviroment.png
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον Η 411
Πολύ τοξικό Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
 Μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα Να το αποθηκεύεται και να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
 Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια σε όλη την διαδικασία της επιμετάλλωσης.
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777
          
ΤΙΜΗ: αναγράφεται στο Κ 18 (είναι όμοια).
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.