ΕΠΙΠΑΛΛΑΔΙΩΣΗ                 

Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας καθώς και σε χρυσό (Au), άργυρο (Ag), νικέλιο (Ni), σίδηρο (Fe), χάλυβα, σε χαλκό και κράματά του και σε κάποια κράματα ανοξείδωτου χάλυβα.
 
ΛΟΥΤΡΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)
  • Περιέχει ως 25%ο (τoις χιλίοις)μεταλλικά φωσφορικά αμμωνιακά και άλλα επιπρόσθετα άλατα.
  • Διαλυμένο παλλάδιο (Pd) στο λίτρο: μισό, ένα ή δύο γραμμάρια (ζυγισμένο πριν διαλυθεί σε στερεά κατάσταση μετάλλου)
  • Ph λουτρού: 7
  • Θετικός πόλος (+):  πλέγμα από επιπλατινωμένο τιτάνιο
  • Απόσταση ανοδίου από το αντικείμενο:  6 ως 7 εκατοστά
  • Θερμοκρασία: 23 - 28 C ως  40 C σε κράματα με χαμηλή αγωγιμότητα.
  • Τάση ρεύματος: 1,8 - 2,5 V
  • Χρόνος επιμετάλλωσης: (σε άργυρο) 30" ως  5΄ λεπτά +               
  • Προεργασία: πριν την επιπαλλαδίωση προηγείται ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
/kindinos-ygeias.png
Η 317  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
/dangerous-for-the-enviroment.png
Η 411 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από κατάποση, παρατεταμένης έκθεσης στην εισπνοή ή στο δέρμα χωρίς προφυλάξεις. Μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα (S 56). Να το αποθηκεύεται και να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777


Με τιμή παλλαδίου (spot) 36.000 € το κιλό (+/- διαφορά ημέρας)    
 
ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ
Μισού γραμμαρίου παλλαδίου στο λίτρο - Τιμή:    56,00 € + ΦΠΑ 
Ενός  γραμμαρίου  παλλαδίου στο λίτρο  - Τιμή:   101,00 € + ΦΠΑ                                      
Δύο  γραμμαρίων  παλλαδίου  στο λίτρο  - Τιμή:   167,00 € + ΦΠΑ                                    
 
ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ 
Ενός  γραμμαρίου  παλλάδιο ανά  λίτρο - Τιμή :   90,00 €                  
Δύο  γραμμαρίων  παλλάδιο  ανά  λίτρο - Τιμή:  150,00 €   
  
                                                                                                 
Απόδοση επιμετάλλωσης επάνω σε επιφάνεια ανά γραμμάριο Pd : στα 2 μικρά πάχος 16.000 τ.εκ
Απόδοση επιμετάλλωσης επάνω σε επιφάνεια ανά γραμμάριο Pd : στα 5 μικρά πάχος  6.400 τ.εκ   
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.