Κ24 ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ

/toxic-h301.png
ΤΟΞΙΚΟ
Η 301  Η 331
/dangerous-for-the-enviroment.png
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον Η 411

 ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (KCN ως 1% τοις εκατό) 

(Συμπυκνωμένο διάλυμα  για χρήση τοπικής επιμετάλλωσης Κ 24 με πένα).
 
 
Πριν από την επιμετάλλωση του αντικειμένου προηγείται απαραίτητα ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
 
Χρησιμοποιούμε το διάλυμα  πυκνό και κρύο. Μεταγγίζουμε πολύ μικρό μέρος αυτού (σταγόνες), όσο χρειαζόμαστε (σταδιακά κατά την διάρκεια της επιχρύσωσης), σε ένα πολύ μικρότερο δοχείο για την συγκεκριμένη και μόνο χρήση. Ότι περισσέψει, το αποθηκεύουμε προς ανακύκλωση για να μην μολύνει το κυρίως διάλυμα. Το αντικείμενο πρέπει να είναι στεγνό (για να μην αραιώνει και αποδυναμώνει το διάλυμα επιμετάλλωσης) και καθαρό. Η μύτη της πένας πρέπει να είναι οπτικά καθαρή και αποκλειστικά προς χρήση, μόνο για το συγκεκριμένο διάλυμα.
 
Στην αρχή μουλιάζουμε καλά όλη την μύτη για να μεταδίδεται, μέσω του διαλύματος, το ρεύμα. Ρυθμίζουμε την τάση του ρεύματος στα 8 – 12 V. Κατά την επιχρύσωση παίρνουμε με την μύτη της πένας σταδιακά, όσο διάλυμα μας χρειάζεται. Δεν πιέζουμε την μύτη της πένας πάνω στο αντικείμενο, οδηγούμε απαλά την σταγόνα του διαλύματος εκεί που θέλουμε και επαναλαμβάνουμε μέχρι να μας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. Όταν βλέπουμε ότι η σταγόνα δεν έχει την αρχική δύναμη επιμετάλλωσης, δεν περιμένουμε να στεγνώσει. Την ανανεώνουμε γιατί έχει τελειώσει ο χρυσός. Εάν έχουμε πάνω στην επιφάνεια εργασίας αρκετές χρησιμοποιημένες σταγόνες που αναμιγνύονται με τις νέες και τις αποδυναμώνουν, ξεπλένουμε σε αποσταγμένο
νερό, στεγνώνουμε με αέρα και επαναλαμβάνουμε την επιμετάλλωση έως ότου μας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα.
 
Έπειτα από κάθε χρήση αφαιρούμε την μύτη της πένας την μουλιάζουμε σε αποσταγμένο νερό για 10 λεπτά και κατόπιν την σκουπίζουμε με κοινό λευκό χαρτί καθαρισμού πιάνοντάς την με λαβίδες. Την πένα την πλένουμε στο πλυντήριο υπερήχου και αφού την ξεπλύνουμε με τρεχούμενο νερό την στεγνώνουμε με αέρα υπό πίεση (εάν η μύτη της πένας παραμείνει πάνω στην πένα και ξεραθεί 1ον: στην επόμενη χρήση δεν θα περνάει το ρεύμα και επομένως δεν θα μπορεί να γίνει επιμετάλλωση και 2ον: σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταστραφεί η πένα στο σημείο που φωλιάζει η μύτη).
 
/local-plating-solution.jpg
 
Μισό γραμμάριο Κ 24  σε 30 ml  (χιλιοστά του λίτρου) ΤΙΜΗ: 62,00 € + ΦΠΑ  (με τιμή Au spot 60.000 €  +/ - διαφορά  ημέρας)
 
Ένα  γραμμάριο Κ 24  σε 50 ml  (χιλιοστά του λίτρου)  ΤΙΜΗ: 109,00 € +ΦΠΑ   (με τιμή Au spot 60.000 €  +/ - διαφορά  ημέρας)
 
Πέντε γραμμάρια Κ 24 σε 250 ml (χιλιοστά του λίτρου) TIMH: 101,00 € Χ 5 = 505,00 € + ΦΠΑ  (με τιμή Au spot 60.000 €  +/ - διαφορά  ημέρας)
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.