Διάλυμα τοπικής επιμετάλλωσης Παλλαδίου (Pd)

  • Συμπυκνωμένο διάλυμα 40 χιλιοστών του λίτρου για χρήση τοπικής επιμετάλλωσης παλλαδίου Pd με πένα.
  • Έχει πρόσφυση επάνω σε νικέλιο (Νι) και σε κράματα χαλκού (Cu), αργύρου (Ag), χρυσού (Au), και στην ομάδα της πλατίνας (Pt,Pd,Rh), καθώς και σε αντικείμενα προ επιμεταλλωμένα από αυτά. Επίσης έχει πρόσφυση σε σίδηρο (Fe) , σε χάλυβα και σε κάποια από τα κράματα του ανοξείδωτου χάλυβα.
Πριν από την επιμετάλλωση του αντικειμένου προηγείται απαραίτητα ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
Ph: 7
V   : 10 – 15
Χρησιμοποιούμε το διάλυμα των 40 χιλιοστών του λίτρου κρύο . Μεταγγίζουμε πολύ μικρό μέρος αυτού (σταγόνες), όσο χρειαζόμαστε (σταδιακά κατά την διάρκεια της επιμετάλλωσης), σε ένα πολύ μικρότερο δοχείο για την συγκεκριμένη και μόνο χρήση. Ότι περισσέψει, το αποθηκεύουμε προς ανακύκλωση για να μην μολύνει το κυρίως διάλυμα. Το αντικείμενο πρέπει να είναι στεγνό (για να μην αραιώνει και αποδυναμώνει το διάλυμα επιμετάλλωσης) και καθαρό. Η μύτη της πένας πρέπει να είναι οπτικά καθαρή και αποκλειστικά προς χρήση, μόνο για το συγκεκριμένο διάλυμα. Κατά την διάρκεια της τοπικής επιμετάλλωσης η πένα δεν πρέπει να λερώνεται. Εάν λερώνεται δεν έχουν γίνει σωστά οι προεργασίες καθαρισμού του αντικειμένου και δεν θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στην αρχή μουλιάζουμε καλά όλη την μύτη για να μεταδίδεται, μέσω του διαλύματος, το ρεύμα. Ρυθμίζουμε την τάση του ρεύματος στα 10 – 15 V. Κατά την επιμετάλλωση παίρνουμε με την μύτη της πένας σταδιακά, όσο διάλυμα μας χρειάζεται. Δεν πιέζουμε την μύτη της πένας πάνω στο αντικείμενο, οδηγούμε απαλά την σταγόνα του διαλύματος εκεί που θέλουμε και επαναλαμβάνουμε μέχρι να μας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. Όταν βλέπουμε ότι η σταγόνα δεν έχει την αρχική δύναμη επιμετάλλωσης, δεν περιμένουμε να στεγνώσει. Την ανανεώνουμε γιατί έχει τελειώσει το προς επιμετάλλωση πολύτιμο μέταλλο που περιέχει το διάλυμα. Εάν έχουμε πάνω στην επιφάνεια εργασίας αρκετές χρησιμοποιημένες σταγόνες που αναμιγνύονται με τις νέες και τις αποδυναμώνουν, ξεπλένουμε σε αποσταγμένο νερό, στεγνώνουμε με αέρα και επαναλαμβάνουμε την επιμετάλλωση έως ότου μας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα.
Έπειτα από κάθε χρήση αφαιρούμε την μύτη της πένας την μουλιάζουμε σε αποσταγμένο νερό για 10 λεπτά και κατόπιν την σκουπίζουμε με κοινό λευκό χαρτί καθαρισμού πιάνοντας την με λαβίδες. Την πένα την πλένουμε στο πλυντήριο υπερήχου και αφού την ξεπλύνουμε με τρεχούμενο νερό την στεγνώνουμε με αέρα υπό πίεση (εάν η μύτη της πένας παραμείνει πάνω στην πένα και ξεραθεί
1ον: στην επόμενη χρήση δεν θα περνάει το ρεύμα και επομένως δεν θα μπορεί να γίνει επιμετάλλωση και 2ον: σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα καταστραφεί η πένα στο σημείο που φωλιάζει η μύτη).
/kindinos-ygeias.png
Η 317 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
/dangerous-for-the-enviroment.png
Η 411 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

  • Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της χρήσης όλων των διαλυμάτων τοπικής επιμετάλλωσης, η προσωπίδα μισού προσώπου με συνδυασμό φίλτρων προστασίας.
  • Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον, τα παρακάτω αναγνωριστικά χρώματα στο φίλτρο: α) κίτρινο: προστασία από όξινα αέρια, β) φαιό (σταχτί): προστασία από υδροκυάνιο, γ) πράσινο: προστασία από αέρια αμμωνίας και παραγώγων της δ) κόκκινο: προστασία από αέρια υδραργύρου .
  • Επίσης επιβάλλονται γυαλιά προστασίας και πλαστικά γάντια.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

 
Στα 30 ml διάλυμα περιεκτικότητας μισού γρμ Pd - ΤΙΜΗ: 50,00 € + ΦΠΑ 
(με τιμή spot παλλαδίου 28.000 € το κιλό)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.