Βασικά Χημικά Επιμετάλλωσης
    • Στην πρώτη και στην δεύτερη φωτογραφία από αριστερά, βλέπουμε την μορφή της βασικής χημικής ένωσης παλλαδίου από όπου προέρχεται το τελικό προϊόν.
    • Στην τρίτη και τέταρτη φωτογραφία βλέπουμε τις βασικές χημικές ενώσεις χρυσού (3η χλωριούχος χρυσός, 4η εναμμώνιο υδροξείδιο χρυσού).
    • Στην πέμτη φωτογραφία είναι η βασική χημική ένωση υδροξείδιου του ροδίου που προκύπτει έπειτα από επεξεργασία του θειικού ροδίου.
    • Στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε την μορφή της βασικής χημικής ένωσης χλωριούχου αργύρου.
♦  Οι βασικές χημικές ενώσεις χρυσού, των λουτρών επιμετάλλωσης που παράγουμε, είναι ελεύθερες από ανόργανα οξέα και με προσθήκη μικρής μόνο ποσότητας κυανιούχων αλάτων (από 1,4 ώς 5,5 %ο τoις χιλίοις ανά λίτρο), για την δημιουργία, μόνο των απαραίτητων συμπλόκων. Δεν υπάρχουν ελεύθερα κυανιούχα άλατα να λειτουργούν και σαν ηλεκτρολυτικός αγωγός (για την μείωση στο ελάχιστο του τοξικού αερίου του υδροκυανίου).
 
♦  Η βασική χημική ένωση αργύρου που χρησιμοποιούμε είναι ο χλωριούχος άργυρος. Στα λουτρά επαργύρωσης έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε το ελεύθερα κυανιούχα άλατα από 8 ως 10%ο τοις χιλιοις (16 ως 26 %ο τοις χιλίοις στο σύνολο) μειώνοντας κατά πολύ την τοξικότητα του διαλύματος.
 
♦  Οι βασικές χημικές ενώσεις παλλαδίου και πλατίνας δεν περιέχουν κυανιούχα άλατα, βασίζονται σε αμμωνιακά φωσφορικά και άλλα μεταλλικά άλατα που δεν κατατάσσονται στα τοξικά χημικά προϊόντα. Η επιροδίωση βασίζεται σε χημικές ενώσεις του ροδίου με θειούχα άλατα και σαν ηλεκτρολυτικό αγωγό χρησιμοποιεί ελεύθερα ανόργανα θειϊκά ή φωσφορικά οξέα περιορισμένης ποσότητας (ως 50 %ο τοις χιλίοις).
Όλες τις βασικές χημικές ενώσεις που επιλέγουμε και παράγουμε μέσω χημικών αντιδράσεων στο εγαστήριό μας , σε συνδυασμό με τους επιπρόσθετους χημικώς καθαρούς ηλεκτρολυτικούς αγωγούς, τους οποίους βάζουμε μέσα στα λουτρά επιμετάλλωσης, εγγυώνται κορυφαία ποιότητα σε απόδοση χρώματος, απόθεσης και πρόσφυσης πάνω στα αντικείμενα, καθώς και αντοχή και μακροζωία των ίδιων των λουτρών επιμετάλλωσης. Η υψηλή αγωγιμότητα αυτών των χημικών ενώσεων επιτρέπει την λειτουργία όλων των λουτρών επιμετάλλωσης σε θερμοκρασίες 25 - 40 C.
 
Βασική χημική ένωση χρυσού (Au): 
εναμμώνιο υδροξείδιο χρυσο
[Au(NH3)2](OH)3
(Au) 69%+
( N) 9,9%+
(H) 3,2%+
(O) 17%+
Βασική χημική ένωση παλλαδίου (Pd): 
διχλωροαμμινοπαλλάδιο  
 [PdCl2(NH3)2] 
(Pd) 50,3%+
(Cl) 33,5%+
(N) 13,2%+
(H) 2,8%+
Βασικές χημικές ενώσεις πλατίνας (Pt):
α) διαμμινοδιχλωρολευκόχρυσος  
Pt(NH3)2Cl2    
(Pt) 65%+
(N) 9,3%+
(H) 2%
(Cl) 23,6%+
 
β)     χλωρολευκοχρυσικό αμμώνιο
(NH4)2PtCl2  
(Pt) 64,5%+
 (N) 9,2%+
(H) 2,6%+
(Cl) 23,4%+
Βασική χημική ένωση ροδίου (Rh): 
θειικό ρόδιο 
Rh2(SO4)3    
(Rh) 41,6%+
(S) 19,4 +
(O) 38,8 +
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Στις φωτογραφίες, από κάτω αριστερά και προς τα δεξιά βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά στάδια ποσοτικού προσδιορισμού ροδίου (Rh) από δείγμα λουτρού 250 ml.
στάδια ποσοτικού προσδιορισμού ροδίου (Rh) 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
 
 
 
© 1994 , BAKOGIANNAKIS. All Rights Reserved.